Strain-specific incorporation of methanotrophic biomass into eukaryotic grazers in a rice field soil revealed by SIP-PLFA

J. Murase, C.A. Hordijk, I. Tayasu, P.L.E. Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Strain-specific incorporation of methanotrophic biomass into eukaryotic grazers in a rice field soil revealed by SIP-PLFA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences