Strand-specific single-cell methylomics reveals distinct modes of DNA demethylation dynamics during early mammalian development

Maya Sen, Dylan Mooijman, Alex Chialastri, Jean-Charles Boisset, Mina Popovic, Björn Heindryckx, Susana M Chuva de Sousa Lopes, Siddharth S Dey, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Strand-specific single-cell methylomics reveals distinct modes of DNA demethylation dynamics during early mammalian development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences