Strangers in care: using literature to re-theorise care for the oldest old

Anne Marlene Dahl, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftInternational Journal of Care and Caring
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2021

  Citeer dit