Strategische dataproductie: representativiteit van data via crowdsourcing

N. van der Sijs, Anna Kirstein, D. Broeder

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

307 Downloads (Pure)

Citeer dit