Straylight due to intraocular lens opacification in a patient with asteroid hyalosis

Johanna M Vlasman, Thomas J T P van den Berg, Nicolaas J Reus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Straylight due to intraocular lens opacification in a patient with asteroid hyalosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences