Straylight measurements as an indication for cataract surgery.

I.J. Van der Meulen, J. Gjertsen, B. Kruijt, J.P. Witmer, A. Rulo, R.O. Schlingemann, T.J.T.P. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

65 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)840-848
TijdschriftJournal of Cataract and Refractive Surgery
Volume38
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit