Stress and gemination in Alor-Pantar languages: Revising Heston (2016)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)257-266
TijdschriftOceanic Linguistics
Volume56
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit