Stress and Ritual. December Family Traditions in the Netherlands of today

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

233 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-157
TijdschriftLietuvos Etnologija
Volume11
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit