Stress granules and Sec bodies: From Drosophila to mammalian cells

Wessel van Leeuwen

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Kops, Geert, Promotor
Uitgever
StatusGepubliceerd - 09 jun. 2022

Citeer dit