Stress-induced phase separation of ERES components into Sec bodies precedes ER exit inhibition in mammalian cells

Wessel van Leeuwen, Dan T M Nguyen, Rianne Grond, Tineke Veenendaal, Catherine Rabouille, Ginny G Farías

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stress-induced phase separation of ERES components into Sec bodies precedes ER exit inhibition in mammalian cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences