Stress Pattern System in Central Sarawani Balochi

B. Soohani, M. van Oostendorp, A.A. Ahangar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer194
Aantal pagina's151
TijdschriftIranian Journal of Applied Language Studies
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit