Strikes in the Netherlands and South Africa, 1900-1998: a comparison, in: , vol. 30, nr. 1, 2006, pp. 51-75

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-75
Aantal pagina's25
TijdschriftSouth African Journal of Labour Relations
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit