Stripping Away the Soil: Plant Growth Promoting Microbiology Opportunities in Aquaponics

Ryan P Bartelme (Co-auteur), Ben O Oyserman, Jesse E Blom, Osvaldo J Sepulveda-Villet, Ryan J Newton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

247 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stripping Away the Soil: Plant Growth Promoting Microbiology Opportunities in Aquaponics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences