Strong combined impact of smoking, obesity, and alcohol on survival improvements in Europe

F. Janssen, S. Trias Llimós, A.E. Kunst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
TijdschriftN-IUSSP: IUSSP’s online news magazine
StatusGepubliceerd - 25 jan 2021

Citeer dit