Structural and functional characteristics of epiphyton and epipelon in relation to their distribution in Lake Vechten

H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  18 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)79-114
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit