Structural and functional variation in soil fungal communities associated with litter bags containing maize

E.E. Kuramae, R.H.E. Hillekens, M. De Hollander, M.G.A. Van der Heijden, M. Van den Berg, N.M. Van Straalen, G.A. Kowalchuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)519-531
TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
Volume84
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit