Structural and Grazing Responses of Zooplankton Community to Biomanipulation of Some Dutch Water Bodies

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-118
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume200-201
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit