Structure and ecological function of the soil microbiome affecting plant-soil feedbacks in the presence of a soil-borne pathogen

Emilia Hannula (Co-auteur), H. Ma, J.E. Perez Jaramillo, A.M. Pineda, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

219 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Structure and ecological function of the soil microbiome affecting plant-soil feedbacks in the presence of a soil-borne pathogen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences