Structure and mapping of the human TCF-1 gene; Characterization of its promoter

M. van de Wetering, M. Oosterwegel, F. Holstege, R. Suykerbuyk, A. Geurts van Kessel, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Citaten (Scopus)
358 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8530-8536
TijdschriftJournal of Biological Chemistry
Volume267
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit