Structure, composition and diversity of plant communities in FSC-certified, selectively logged forests of different ages compared to primary rain forest

A. Arbainsyah, H. H. Iongh, W. Kustiawan, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structure, composition and diversity of plant communities in FSC-certified, selectively logged forests of different ages compared to primary rain forest'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences