Structure-guided design of selective Epac1 and Epac2 agonists

Frank Schwede, Daniela Bertinetti, Carianne N Langerijs, Michael A Hadders, Hans Wienk, Johanne H Ellenbroek, Eelco J P de Koning, Johannes L Bos, Friedrich W Herberg, Hans-Gottfried Genieser, Richard A J Janssen, Holger Rehmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structure-guided design of selective Epac1 and Epac2 agonists'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds