Structuring time, allocating labour: income-earning strategies of urban households in Russia and the Soviet Union: Introduction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)407-408
TijdschriftContinuity and Change
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit