Structuur en empathie: De geschiedenis van arbeidsmigratie naar Nederland in vergelijkend perspectief

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

66 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wat is de waarde van het leggen van verbanden tussen heden en verleden? Jelle
van Lottum, hoogleraar Vergelijkende geschiedenis van arbeidsmigratie in Nederland, geeft antwoord op deze vraag aan de hand van zijn vergelijkende onderzoek naar arbeidsmigratie in de achttiende eeuw en onze huidige tijd. Van Lottum betoogt dat het op ten minste twee manieren zinvol kan zijn om verschijnselen door de tijd met elkaar te vergelijken. Voortbouwend op inzichten uit het veld van de toegepaste geschiedenis, illustreert hij allereerst hoe het langetermijnperspectief tegenover het kortetermijnperspectief kan worden geplaatst, dat zo prevalent is in discussies over hedendaagse fenomenen. De geschiedenis als historisch laboratorium helpt ons om het heden beter te begrijpen. Ten tweede begeeft Van Lottum zich op het terrein van de publieksgeschiedenis, en stelt dat we door de migratieverhalen van onze voorouders te vertellen – zij stonden immers vaak voor dezelfde keuzes als migranten in het heden – een beter draagvlak kunnen creëren voor arbeidsmigratie in de 21e eeuw.
Vertaalde titel van de bijdrageStructure and empathy: The history of labour migration to the Netherlands in comparative perspective
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's23
StatusGepubliceerd - 20 mei 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Structuur en empathie: De geschiedenis van arbeidsmigratie naar Nederland in vergelijkend perspectief'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit