Struggling with the European Atlas. Voskuil's Portrait of European Ethnology

G.W.J. Rooijakkers, P. Meurkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

594 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-95
TijdschriftEthnologia Europaea
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit