Studie en carrières van Westerlauwerse Friezen, 1400-1550: het perspectief van de testamenten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-29
Aantal pagina's6
TijdschriftBatavia Academica: bulletin van de Nederlandse Werkgroep Universiteitsgeschiedenis
Volume9
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit