Studies of the life-history and energetics of marine and brackish-water nematodes: 1. Demography of Monhystera disjuncta at different temperature and feeding conditions.

G. Vranken, P.M.J. Herman, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  197 Downloads (Pure)

  Zoekresultaten

  • Onderzoek

   Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek