Studies on Decomposition of Ceratophyllum demersum Litter under Laboratory and Field Conditions - Losses of Dry Mass and Nutrients, Qualitative Changes in Organic-Compounds and Consequences for Ambient Water and Sediments

E.P.H. Best, J.H.A. Dassen, J.J. Boon, G. Wiegers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)91-114
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume194
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit