Studies on Enhanced Post-Illumination Respiration in Microalgae

J. Beardall, T. Burger-Wiersma, M. Rijkeboer, A. Sukenik, J. Lemoalle, Z. Dubinsky, D. Fontvielle

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1401-1410
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit

  Beardall, J., Burger-Wiersma, T., Rijkeboer, M., Sukenik, A., Lemoalle, J., Dubinsky, Z., & Fontvielle, D. (1994). Studies on Enhanced Post-Illumination Respiration in Microalgae. Journal of Plankton Research, 16(10), 1401-1410. https://doi.org/10.1093/plankt/16.10.1401