Studies on hole - nesting birds in natural nest sites 1. Availability and occupation of natural nest sites

J.H. Van Balen, C.J.H Booij, J.A. Van Franeker, E.R. Osieck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-24
  TijdschriftArdea
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit