Studies on semaphorin 3A in the neuromuscular junction and in perineuronal nets.

T.T. Vo

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • De Winter, F., Promotor, Externe Persoon
  • van Muiswinkel, F., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning08 sep. 2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit