Studies on the black goby (Gobius niger, Gobiidae, Pisces) in the Veerse Meer, SW-Netherlands

K.F. Vaas, A.G. Vlasblom, P. De Koeyer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)56-68
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit