Studies on the cycle of elements in freshwater

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-58
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume9
  StatusGepubliceerd - 1960

  Citeer dit