Studies on the decomposition of Phragmites australis under laboratory conditions

E.P.H. Best, M. Zippin, J.H.A. Dassen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)21-33
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume16
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit