Studies on the ecology of sulfate reducing and methane producing bacteria in the mud (Abstract)

T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1300
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume18
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit