Studies on the fish fauna of an estuary in the S.W.-Netherlands, before and after its change into the stagnant, saline, Lake Grevelingen

K.F. Vaas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)177-188
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume13
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit