Studies on the fish fauna of the newly created lake near Veere, with special emphasis on the plaice (Pleuronectes platessa)

K.F. Vaas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)50-95
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit