Studies on the food, grazing and metabolism of a filter feeding community of zooplankton in the lakes Vechten and Tjeukemeer (Abstract)

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)10-12
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit