Studies on the role of Wnt-genes in nerve regeneration.

A. Van Vliet

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • Malessy, M.J., Promotor, Externe Persoon
  • De Winter, Fred, Co-promotor
Datum van toekenning13 dec 2017
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit