Study of effect of nimodipine and acetaminophen on postictal symptoms in depressed patients after electroconvulsive therapy (SYNAPSE)

Joey P A J Verdijk, Julia C M Pottkämper, Esmée Verwijk, Guido A van Wingen, Michel J A M van Putten, Jeannette Hofmeijer, Jeroen A van Waarde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Study of effect of nimodipine and acetaminophen on postictal symptoms in depressed patients after electroconvulsive therapy (SYNAPSE)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences