Study of the phosphorus loading and retention in IJsselmeer

W.A. De Kloet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1619-1623
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit