Study of the seasonal growth of Oscillatoria redekei in Tjeukemeer, The Netherlands

J.R. Moed, J. Bloem, H. Hoogveld

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)882-885
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume22
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit