Studying cellular heterogeneity and drug sensitivity in colorectal cancer using organoid technology

Nobuo Sasaki, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Studying cellular heterogeneity and drug sensitivity in colorectal cancer using organoid technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences