Studying extracellular vesicle transfer by a Cre-loxP method

Anoek Zomer, Sander Christiaan Steenbeek, Carrie Maynard, Jacco van Rheenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Studying extracellular vesicle transfer by a Cre-loxP method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds