Studying female islamic authority; From top-down to bottom-up modes of certification

D. Kloos (Redacteur), Mirjam Kuenkler (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)479
Aantal pagina's599
TijdschriftAsian Studies Review
Volume40
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit