Studying Mass Violence: Pitfalls, Problems and Promises

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)68-80
TijdschriftGenocide Studies and Prevention
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit