Studying movement patterns of a specialist parasitoid in simple and diverse cropping systems

T. Bukovinszky, F.J.J.A. Bianchi, T.M. Estay, H. Trefas, J.C. Van Lenteren, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  198 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)8-9
  TijdschriftNWO Newsletter Stimulation Programme Biodiversity
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit