Studying physical chromatin interactions in plants using Chromosome Conformation Capture (3C).

M. Louwers, E. Splinter, R. van Driel, W. de Laat, M. Stam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

77 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Studying physical chromatin interactions in plants using Chromosome Conformation Capture (3C).'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds