Studying Protein-Tyrosine Phosphatases in Zebrafish

Alexander James Hale, Jeroen den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Studying Protein-Tyrosine Phosphatases in Zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences