Studying Scientific Discourse on the Web Using Bibliometrics: A Chemistry Blogging Case Study

T. Gurney, P. Groth

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the WebSci10: Extending the Frontiers of Society On-Line
Plaats van productieRaleigh
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit