Studying the impact of religio-political confrontations of islamic empires in Kurdistan: From the beginning until the end of the Islamic caliphate

Sabah Mofidi, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftIndonesian Journal of Islamic History and Culture
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2021

  Citeer dit